TransylvaNET

Fundația Heritas împreună cu Complexul Național Muzeal ASTRA, Fundația Mihai Eminescu Trust și Asociația Împreună Pentru Dezvoltarea Comunității a derulat în perioada martie 2015 – aprilie 2016 proiectul „TransylvaNET – Consolidarea societății civile pentru dezvoltare prin promovarea patrimoniului”. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro) și are un buget de 93.907,08 euro.

Proiectul și-a propune creșterea rolului societății civile în protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Astfel, Rețeaua de Parteneriat pentru Patrimoniu inițiată în martie 2013 se formalizează acum ca Federația TransylvaNET. Primul pas l-a constituit construirea unei strategii pentru următorii 3 ani. Aceasta se bazează pe analiza nevoilor și priorităților de patrimoniu identificate de către organizațiile membre în experiența lor anterioară și în cadrul unui workshop de analiză care a dat startul proiectului.

În iunie – iulie 2015 am desfășurat cursuri extinse de formare în domeniile management si scriere de proiecte respectiv advocacy, pentru dezvoltarea capacității interne a organizațiilor membre. Acestea au susținut scrierea a patru noi cereri de finanțare și demararea unei campanii de advocacy, măsuri care vor asigura continuitatea Federației după finalizarea proiectului.

În perioada Iunie – 2015 – Aprilie 2016 s-a realizat o campanie de promovare a patrimoniului, rezultând în realizarea unui website al Federației, a unei Publicații cu bune practici, și a unui Ghid de înființare și funcționare a rețelelor de parteneriat. Aceste materiale își propun să împărtășească bunele practici și cunoștințele organizațiilor membre,  dobândite în activitatea lor individuală și în cadrul proiectului.

De asemenea, în perioada Iulie – Noiembrie 2015, s-a organizat o campanie de conștientizare a comunităților locale din 16 sate și 3 orașe istorice din județele Sibiu, Brașov și Mureș. În cadrul campaniei, au fost organizate întâlniri și vizite la proprietarii de imobile tradiționale, în cadrul cărora  persoanele participante au fost informate cu privire la bune practici de conservare și utilizare a patrimoniului, acestea având posibilitatea de a-și exprima opiniile și punctele de interes.

Aceste acțiuni au fost continuate în perioada Ianuarie – Februarie 2016, cu o campanie de consultări publice  desfașurată în aceleași 3 județe, care și-a propuns să colecteze informații și perspective ale factorilor locali cu privire la nevoile și prioritățile de patrimoniu. Consultările publice au avut următoarea tema: “Cum putem încuraja proprietarii conștiincioși de clădiri de patrimoniu și descuraja delăsarea și nepăsarea? Care este raportul optim dintre stimulente si amenzi?”.

În cadrul acestor dezbateri publice comunitare accentul s-a pus pe încurajarea luării de atitudine a comunităţilor în cazul unor demersuri care le încalcă drepturile şi interesele. Dezbaterile au contribuit de asemenea la creșterea vizibilității reţelei nou create atrăgându-se atenţia asupra scopului ei. Rezultatele și concluziile consultărilor (Sibiu, Brașov, Sighișoara) au reprezentat un punct de plecare în conturarea campaniei de advocacy.

Campania de advocacy a fost demarată la începutul anului 2016 și a avut la bază setul de propuneri legislative care au fost formulate de către expertul în advocacy, domnul Mircea Mitruțiu, împreună cu membrii Federației, pe baza propunerilor rezultate în urma consultărilor publice.

Strategia de advocacy a Rețelei a fost definitivată de către expertul în advocacy, care a dezvoltat de asemenea planul de acţiuni pentru implementarea campaniei.

Rezultatele proiectului au fost diseminate  în cadrul unei conferințe care a avut loc în 23 aprilie 2016 și care a reunit factorii de interes din județele Sibiu, Brașov și Mureș.