Ordinul Arhitecților din România, Filiala Sibiu-Vâlcea – OAR

Organizaţie profesională care are ca misiune principală reglementarea profesiei de arhitect în România. Prin activitatea celor 8059 de membri (2014), OAR are misiunea de a reafirma în conștiința generală arhitectura ca act de cultură de interes public. Printre obiectivele Ordinului se numără generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind o necesitate fundamentală pentru calitatea vieţii. Filiala Sibiu-Vâlcea a OAR reunește 220 de arhitecți din județele Sibiu (160) și Vâlcea (60).
Proiecte (în parteneriat): Sibiel. Cultura construită 2012-2013, Zilele Arhitecturii la Sibiu 2011, 2014, arhitectura.5, arhitectura.6

Website: www.oarsbvl.ro

3 arhitectura6-BV3

1 Jurizare Arhitectura.5 1

2 Intalnire sateni 1