Asociația Mioritics

Mioritics este o organizaţie fondată în anul 2004 având ca misiune protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, dezvoltarea ecoturismului şi turismului cultural din România. Mioritics a fost aleasă de Biroul Regional UNESCO din Veneţia să implementeze în România programul ”Cultural Heritage – a Bridge Towards a Shared Future. Asociaţia a devenit, începând cu iulie 2009, reprezentantul oficial al României la reţeaua European Institute of Cultural Routes. Mioritics administrează o reţea de Centre de Informare de P atrimoniu în Sighişoara, Râşnov şi Alţâna şi este organizator al unor evenimente culturale importante.
Sudul Transilvaniei deṭine un bogat patrimoniu cultural şi un potenṭial turistic valoros: satele cu bisericile fortificate, Sighişoara, Sibiu, Braşov şi Râşnov. Acest patrimoniu este însă sub o continuă ameninṭare.

Website: www.mioritics.ro

Rasnov @ Mioritics Biertan @ Mioritics