Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC

Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC, promovează valorile democratice în comunitățile locale prin: dezvoltarea durabilă a comunităților, participarea cetățenească (Proiecte: ,,Acțiunea Strada Mea’’ și ,,Asociații Civice Stradale–Vecinătatea activă’’),  promovarea bunelor practici între comunități (European Urban Knowledge Network), training, educație civică, formarea tinerilor pentru antreprenoriat (Proiect ,,Comunitatea suntem noi’’), leadership și voluntariat (Proiect ,,Istoria Străzii X’’), reabilitarea și promovarea patrimoniului (Proiect ,,Promotorii patrimoniului local’’) și susținerea inițiativelor culturale (Consorțiul Cultural Corona).
AIDC acționează Brașov și localitățile urbane și rurale cuprinse în zona metropolitană Brașov cu populație multietnică și având un valoros patrimoniu cultural, istoric,  natural, economic și social.

Website: www.asoidc.ro

 DSC06045 april 1 305noiemb 117