Principiile noastre

Prin acțiunile sale, Transylvanet – Federația pentru patrimoniul transilvănean își propune să crească rolului societății civile în domeniul protejării, valorificării și promovării patrimoniului transilvănean.

Pornind de la aceste premise, membrii Federației se angajează să respecte următoarele principii:

  1. Conservarea patrimoniului natural și antropic și revitalizarea satelor și orașelor din Transilvania sunt premise importante pentru dezvoltarea economică și promovarea unui bun nivel de trai;
  2. Promovarea de parteneriate și formarea de rețele de cooperare pentru păstrarea autenticității patrimoniului natural și antropic și revitalizarea satelor și orașelor din Transilvania constituie căile eficiente de acțiune;
  3. Promovarea unui mod de lucru transparent și constructiv, atât în interiorul federației, cât și în mediul extern, prin deschiderea și colaborarea între membrii, instituții, organizații, autorități la nivel local, regional și național.