Ce facem

Ne propunem ca împreună să susținem și să promovăm protejarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural, revitalizarea satelor și orașelor și dezvoltarea durabilă a comunităților. Astfel, principalele direcții de acțiune ale Federației TransylvaNET vizează:

  • Constituirea ca centru de resurse și expertiză pentru membrii săi și pentru terțe părți (organizații, autorități, comunități)
  • Desfășurarea de proiecte comune de către membrii Federației și promovarea acestora
  • Desfășurarea de intervenții legislative comune, constituindu-se ca voce comuna a organizatiilor membre în formularea și susținerea de propuneri legislative
  • Împărtășirea între membri a proiectelor de succes și a bunelor practici, promovarea și replicarea acestor
  • Constituirea ca mediator pentru atragerea de finanțări private către comunități
  • Desfășurarea de programe de conștientizare asupra patrimoniului și de formare profesională
  • Dezvoltarea unei abordări integrate (care include atât patrimoniul cultural, cât și mediul și factorul uman) și regionale