Centru resurse

Vă invităm să vizitați Biblioteca TransylvaNET – un centru de resurse referitoare la patrimoniu cultural, mediu și  dezvoltare comunitară. Veți regăsi aici liste cu meșteșugari, producători tradiționali, experti și voluntari, dar și cu organizații și instituții active în domeniul patrimoniului, precum și datele lor de contact. Alaturi de acestea, biblioteca include inventarieri, trasee turistice și alte documentații privind patrimoniul uman, cultural și natural din Transilvania.

Informațiile și materialele incluse în această bibliotecă aparțin organizațiilor membre ale Rețelei de parteneriat. Biblioteca își propune facilitarea accesului organizațiilor, locuitorilor și publicului la informații și bune practici, precum și conectarea factorilor implicați în protejarea și utilizarea patrimoniului.