Partenerul nostru AIDC implementează în perioada ianuarie-decembrie 2016 proiectul ,,Cartierul meu, casa mea – identitatea vecinătății’’, care propune revitalizarea vechiului cartier românesc Schei
din Brașov, prin amenajarea traseelor de vizitare care includ obiective culturale, istorice și de mediu și dezvoltarea serviciilor turistice primare cu implicarea locuitorilor.

Problema:

În cartierul Schei funcționează puținii agenți economici, populația îmbătrânește și
există câteva proprietăți neglijate sau abandonate. Turiștii care vizitează Brașovul nu ajung
și în Schei, pentru că nu știu ce pot vizita și descoperi în acest pitoresc cartier. Străzile
înguste din zonă limitează accesul mașinilor, iar Planul de Urbanism pentru Centrul istoric
nu revede acțiuni pentru revitalizarea socială și economică a cartierului Schei.
Cartierul Schei are 8300 locuitori (din care 53 % persoane vârstnice) și 57 obiective de
patrimoniu cuprinse în Lista monumentelor istorice (14 cruci de piatră și lemn și 43 case,
porți de lemn, școli, monumente, muzee, biserici și situri de patrimoniu). Cartierul ar putea
cunoaște o revigorare treptată dar durabilă, prin expunerea la un flux mai mare al turiștilor,
care să viziteze și să descopere străzile, casele, porțile, grădinile, potecile, pasajele și
panoramele naturale din zonă.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Creșterea fluxului de turiști prin amenajarea ne-invazivă a 4 trasee tematice de vizitare a
Scheiului (trei trasee ale Troițelor și crucilor și un traseu al morilor) și promovarea valorilor
culturale, tradiționale și naturale ale cartierului. Pe traseele cu troițe se vor amenaja
accesele la Troițe și cruci, se vor face mici reparații și se va îmbunătăți vizibilitatea
obiectivelor. Pe traseul morilor vor fi amplasate panouri informative care conțin povestea
morilor, harta traseului si un vizor prin care se observa amplasamentul natural pe care
funcționau morile in trecut.
2. Implicarea comunității locale, prin grupul civic de inițiativă, pentru întreținerea și
protejarea obiectivelor de patrimoniu și menținerea vie a memoriei locurilor
3. Participarea locuitorilor la promovarea turistică a Scheiului prin asigurarea serviciilor
turistice de bază cu 10 ghizi turistici locali
4. Promovarea Cartierului Schei ca destinație turistică prin 3 activități culturale stradale și
elaborarea Planului de dezvoltare și promovare turistică a Scheiului
Rezultatele proiectului se concentrează pe promovarea Scheiului ca destinație turistică:
– 10 ghizi locali vor asigura informarea turiștilor de-a lungul a 4 trasee tematice de vizitare
a Scheiului.
– Doi istorici ai Scheiului și 30 de voluntari se implică în amenajarea și promovarea
traseelor de vizitare în Schei. Sperăm ca traficul de turiști să crească la 10.000
persoane pe an, în toate anotimpurile.
– Un număr de 190 locuitori ai Scheiului vor fi implicați în amenajarea traseelor,
documentarea cu povești și obiceiuri locale a informațiilor pentru turiști și întreținerea
obiectivelor de vizitare.
– Pentru turiști, vizitatori și agenții de turism vor fi disponibile 1000 de hărți cu traseele
tematice și informații despre activitățile și tradițiile Scheiului, un film al proiectului și 40
afișe de promovare a acțiunilor culturale organizate în Schei. Planul de Dezvoltare
Turistică a Scheiului va fi elaborat și transmis Consiliului Local Brașov spre aprobare.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat
de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American
Foundation şi Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsor Raiffeisen Bank

Mai multe detalii aici si pe www.asoidc.ro/index.php?content=cartierul%20meu