Advocacy

Prima inițiativă legislativă constă într-o campanie de advocacy, bazată într-o primă etapă pe problemele identificate în rândul cetățenilor, în timpul campaniei de informare și conștientizare, desfășurată în perioada Iulie – Noiembrie 2015.

Concluziile campaniei de informare și conștientizare au fost utilizate ulterior în cadrul consultărilor publice. Acțiunea de consutări publice comunitare a reprezentat punctul de plecare în procesul de demarare a campaniei de advocacy, campanie ce s-a desfăsurat în perioada Ianuarie – Martie 2016, cu ajutorul d-lui Mircea Mitruțiu – expert advocacy în cadrul Academiei de Advocacy din Timișoara.

Expertul în advocacy a realizat setul de propuneri legislative pentru ca problemele şi necesităţile cetăţenilor să se regăsească în legislaţie. De asemenea Dl Mircea Mitruțiu a finalizat documentul de poziție al Federației și strategia de advocacy a Rețelei și a dezvoltat planul de acțiuni pentru implementarea campaniei de advocacy.

Astfel, rezultatele proiectului derulat a pus bazele campaniei de advocacy demarate, campanie care, datorită complexității și anvergurii care o caracterizează va continua să se desfășoare și după finalizarea proiectului.